7 kwietnia, 2020

Pompy ciepła- Dotacje

Program Czyste Powietrze

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Wysokość dotacji uzależniona jest od kilku czynników, m.in. dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i waha się od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • Wymianę starych źródeł ciepła na pompę ciepłą lub inne źródła ciepła spełniające wymagania programu
  • montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Wnioski można składać elektronicznie na Portalu Beneficjenta
https://portal.wfosigw.lodz.pl/

Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie wycenę oraz pomożemy w otrzymaniu dofinansowania.


tel: 506-841-326

e-mail: kontakt@emermag.pl

od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.